telefonia VOIP / co_to_jest_voip

Co to jest VoIP ?

Voice over IP to technologia służąca do przesyłania głosu poprzez sieć pakietową. Jej głównym założeniem jest integracja ruchu telefonicznego z transmisją danych i stworzenie jednej uniwersalnej sieci mogącej przenosić każdy rodzaj ruchu.

Technologią

VoIP

zajmuje się wiele firm produkujących sprzęt i oprogramowanie dla telekomunikacji, a także większość operatorów telekomunikacyjnych. Powstało już wiele produktów wspierających technologię VoIP i wydaje się, że ma ona przed sobą dużą przyszłość.


Obecnie technologia VoIP ma dwa podstawowe zastosowania. Pierwszy z nich to wykorzystanie jej do prowadzenia międzynarodowych lub międzymiastowych rozmów telefonicznych. Za stałą miesięczną opłatę dla providera Internetu można korzystać z połączeń telefonicznych z każdą osobą posiadającą dostęp do sieci Internet. Istnieje także wiele firm, które za dodatkowy abonament udostępniają swoje bramki będące interfejsem pomiędzy siecią pakietową a siecią POTS (Plain Old Telephone Service) czyli zwykłą siecią telefoniczną z komutacją łączy.

Drugim popularnym zastosowaniem jest integracja sieci korporacyjnych. Połączenie sieci transmisji danych i głosu powoduje obniżenie kosztów wdrożenia i konserwacji takiej sieci. Wprowadzenie usługi VoIP w sieci korporacyjnej jest także dużo łatwiejsze niż w sieci Internet ze względu na możliwość sterowania priorytetami strumieni danych w sieci. W ogólnoświatowej sieci jest to prawie niemożliwe.

Usługa VoIP polega na stworzeniu cyfrowej reprezentacji sygnału mowy, poddaniu go odpowiedniej kompresji i podzieleniu na pakiety. Taki strumień pakietów jest następnie przesyłany za pomocą sieci pakietowej wraz z innymi danymi pochodzącymi na przykład od komputerów. W węźle odbiorczym cały proces jest odtwarzany w odwrotnym kierunku dzięki czemu otrzymujemy normalny sygnał głosu. Sieć IP może być dowolną siecią z komutacją pakietów włączając w to ATM, frame realy, Internet, sieć opartą na łączach TI (E1) czy 56 kbps.

Aby systemy VoIP mogły być zastosowane do profesjonalnych usług telefonicznych i adaptacji w istniejącej infrastrukturze, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

- wysoka efektywność przetwarzania zgłoszeń wewnątrz sieci i pomiędzy publicznymi oraz prywatnymi sieciami pakietowymi,
- efektywne przenoszenie w czasie rzeczywistym rozmów pomiędzy sieciami IP i sieciami z komutacją łączy,
- skalowalność pod względem technologicznym i ekonomicznym,
- szeroka akceptacja i implementacja standardów przez producentów.

Większość dostępnych obecnie produktów nie posiada powyższych cech, przez co są one jedynie dodatkami do istniejących aplikacji i nie stanowią one kompletnego rozwiązania VoIP.

Polityka Prywatnosci |

Co to jest VoIP ?