telefonia VOIP / pbx

PBX

PBX (ang. Private Branch eXchange) - oznacza prywatną centralę telefoniczną to znaczy należącą do abonenta (firmy, instytucje, gospodarstwa domowe) w przeciwieństwie do centrali należącej do operatora telekomunikacyjnego.

Do niedawna można było spotkać PMBX (Private Manual Branch eXchange) - ręczne centrale telefoniczne które zostały już praktycznie całkowicie wyparte przez PABX (Private Automatic Branch eXchange) - centrale automatyczne.

PBX

służą do sterowania ruchem połączeń telefonicznych pomiędzy siecią PSTN lub ISDN i wewnętrzną siecią telefoniczną. Użytkownicy PBX mogą realizować połączenia telefoniczne między sobą a także wspólnie użytkuja jedną lub kilka linii telefonicznych PSTN/ISDN zewnetrzych do wykonywania zewnętrznych rozmów telefonicznych.

Nowoczesne PBX realizują między innymi następujące funkcje:

* Call transfer - ręczne przełączenie przez odbiorcę rozmowy do innego abonenta
* Direct Inward Dialing - kierowanie rozmów wychodzących na wolne linie miejskie
* Voice Mail - poczta głosowa
* Follow-me - poszukiwanie czyli w przypadku gdy nikt pod wybranym numerem nie odbierze słuchawki rozmowa kierowana jest na inny ustalony numer, potem ewentualnie na kolejny lub do poczty głosowej
* Call forwarding - kierowanie rozmowy na inny numer w przypadku nieobecności
* Call forwarding - kierowanie rozmowy na inny numer w przypadku gdy numer jest zajęty
* Speed Dialing - szybkie wybieranie zapisanych w pamięci numerów
* Automatic ring back - automatyczne oddzwonienie w przypadku gdy zajęta linia się zwolni
* Night service - serwis nocny czyli np. natychmiastowe kierowanie do poczty głosowej poza godzinami pracy
* Music on hold - nadawanie muzyki podczas oczekiwania na połączenie
* Call distribution - kierowanie rozmowy przychodzącej do wybranej grupy odbiorców
* Call waiting - funkcjonalność pozwalająca przerwać na chwilę rozmowę i odebrać połączenie z innym rozmówcą który akurat próbuje się dodzwonić.
* Call pick-up - pozwala odebrać przy pomocy własnego aparatu telefonicznego rozmowę przychodzącą na inny numer
* Call park - pozwala zawiesić prowadzona rozmowę nie rozłączając jej I podjąć ją z innego aparatu telefonicznego
* Call conferencing - pozwala na zrealizowanie połączenia pomiędzy wieloma aparatami telefonicznymi I prowadzenie wspólnej konwersacji
* Call accounting - rejestrowanie i rozliczanie rozmów wg numerów telefonów czasu trwania i kosztów

Polityka Prywatnosci |

PBX