telefonia VOIP / protokol_sip

Protokół SIP

Protokół komunikacyjny

Protokół komunikacyjny to ściśle określony zespół działań jakie muszą podejmować urządzenia komunikacyjne aby komunikować się ze sobą. Urządzeniami komunikacyjnymi są między innymi telefony, komputery, modemy, faksy.
Protokół TCP/IP

Protokół TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) to chyba najbardziej rozpowszechniony protokół komunikacyjny. Jest to właściwie pakiet protokołów służący do łączenia ze sobą komputerów za pomocą sieci komputerowej. Jedną z zalet jest możliwość łączenia ze sobą różnych platform sprzętowych i programowych. Cały internet oraz zdecydowana większośc sieci komputerowych na świecie funkcjonuje w oparciu o protokół TCP/IP

Protokół SIP

Protokół SIP

(ang. Session Initiation Protocol) jest protokołem komunikacyjnym służącym do wymiany danych multimedialnych (np. głos, video) w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci komputerowych opartych na protokole TCP/IP. Obecnie wydaje się być najpopularniejszy spośród protokołów VoIP.

Każde urządzenie SIP (bramka, telefon) ma unikalny w ramach jednej sieci adres SIP. Może wyglądać podobnie jak adres e-mail (z "@") lub jak numer telefoniczny. Po włączeniu do sieci urządzenie automatycznie loguje się do serwera. W ten sposób lokalizowane jest miejsce jego przyłączenia do internetu. Od tego momentu wszystkie połączenia pod dany adres są kierowane do zalogowanego urządzenia. Z serwerem wymieniane są tylko informacje dotyczące obsługi sesji (m. in. inicjowanie i kończenie). Dane multimedialne przekazywane są bezpośrednio między urządzeniami.

Inne protokoły VoIP

    * H323
    * IAX
    * Jingle
    * MGCP
    * Megaco
    * MiNET
    * SCCP


Polityka Prywatnosci |

Protokół SIP