telefonia VOIP / wady_voip

Wady VoIP

* Szerokopasmowy dostęp do internetu
      Technologia VoIP teoretycznie nie wymaga szerokopasmowego dostępu do internetu, Jednak efekty uzyskiwane przy pomocy łącza modemowego nie są zadowalające. Coraz więcej gospodarstw domowych korzysta z dostępu do internetu za pomocą technologii DSL (np. Neostrada) która wymaga tradycyjnej linii telefonicznej. Konieczność ponoszenia opłat za VoIP i dodatkowo za abonament telefoniczny oraz dostęp do internetu istotnie redukują korzyści. VoIP może być również używany w oparciu o internet kablowy (dostarczany przez telewizje kablowe) lub z wykorzystaniem osiedlowych sieci. W ten sposób można całkowicie uniezależnić sie od tradycyjnej linii telefonicznej ale nie od opłat za dostęp do internetu.

* Jakość łącza
      Dla VoIP ważna jest nie tylko przepustowość ale również jakość łącza. Jeżeli pakiety są gubione lub opóźniane, głos może być zrywany lub zniekształcony. Dotyczy to sieci przeciążonych lub o słabej jakości infrastrukturze (np. przyłącze w dużej odległości od switcha/routera, słabej jakości gniazda i kable, przesłuchy między liniami kablowymi).

* Zawodność
      Konwencjonalne aparaty telefoniczne są podłączone bezpośrednio do linii telefonicznej należącej do firmy telekomunikacyjnej. W przypadku awarii sieci energetycznej (zaniku napięcia zasilania) tradycyjna linia telefoniczna nadal funkcjonuje i jest możliwe wykonywanie oraz odbieranie połączeń. Nawet aparaty telefoniczne wymagające dodatkowego zasilania są tak skonstruowane że w przypadku zaniku zasilania odbieranie rozmów, ręczne wybieranie numerów telefonicznych i dzwonienie do innych nadal jest możliwe. W przypadku telefonii VoIP wszystkie elementy sieci (modem DSL/kablowy, router, bramka IP, telefon IP, komputer) przestają funkcjonować. Aby zachować funkcjonalność systemu konieczne jest zastosowanie systemu podtrzymywania napięcia w postaci zasilaczy UPS lub awaryjnych generatorów. Jednak w przypadku dostępu do internetu za pośrednictwem sieci osiedlowych nie możemy mieć do końca wpływu na ciągłość dostępu do internetu w takiej sytuacji.

* Koszt sprzętu
      Sprzęt niezbędny do korzystania z rozmów VoIP jest droższy niż tradycyjne aparaty telefoniczne. Ceny najtańszych bramek oscylują w granicach od 200 do 260 złotych, górnej granicy niesposób określić. Do tego trzeba dodać koszt tradycyjnego aparatu telefonicznego. Najtańsze samodzielne

telefony VoIP

kosztują ok 260 złotych. Cena markowych i bardziej zaawansowanych technologicznie modeli może być kilkakrotnie wyższa. Taniej można kupić telefon USB. Jeszcze mniej kosztuje zwykły zestaw słuchawka z mikrofonem. Te jednak wymagają do pracy włączonego komputera.


* Telefony alarmowe
      Natura internetu utrudnia lokalizację użytkownika. To utrudnia przekierowanie rozmówcy do najbliższego centrum pomocy. Może się więc okazać że nie będziemy mogli przez telefon IP wezwać straży pożarnej, pogotowia lub policji. Aktualnie trwają prace nad rozwiązamiem tego problemu zwłaszcza że rządy USA i innych krajów intensywnie naciska na operatorów VoIP, jednak na razie efekty nie są jeszcze zadowalające. Najprostsza rada to wybieranie bezpośrednich numerów alarmowych wraz z numerami kierunkowymi kraju i miasta (można przechowywać je w pamięci urządzenia z wykorzystaniem szybkiego wybierania) i nie korzystanie z numerów 9xx i 112. więcej o telefonach alarmowych


Polityka Prywatnosci |

Wady VoIP