telefonia VOIP / jakosc_obslugi_voip

Jakość obsługi VoIP

Zagadnienie

jakości w telefonii IP

, jak również wszędzie tam gdzie wymaga się działania w czasie rzeczywistym jest bardzo skomplikowane i stanowi nie lada wyzwanie.

Termin Quality of Service można określić jako zespół czynników wpływających na jakość usługi ocenianych na podstawie stopnia zadowolenia użytkownika z tej usługi. ETSI specyfikuje klika różnych parametrów QoS, które uwzględniają potrzeby i różne punkty widzenia grup uczestniczących w procesie komunikacji:

- QoS wymagane przez użytkownika, - QoS oferowane przez dostawcę usługi, - QoS osiągane przez dostawcę usługi, - QoS odbierane (postrzegane) przez użytkownika, - QoS wymagane przez providerów Internetu.

W telefonii IP QoS postrzegane przez użytkownika jest zależne od dwóch rzeczy: jakości odbieranego głosu i opóźnienia w dwustronnej konwersacji. Te dwa parametry są blisko ze sobą powiązane, gdyż lepsza jakość głosu wymaga większego strumienia bitów, a większy strumień bitów wprowadza większe opóźnienie. Prace prowadzone w tej dziedzinie można podzielić na dwa obszary:

- tworzenie sprzętu dla użytkownika końcowego z lepszymi kodekami do digitalizacji głosu o lepszej jakości i mniejszej liczbie bitów, - polepszenie transmisji przez sieć dla zapewnienia odpowiedniego end-to-end QoS.

Dzisiejsze sieci IP oferują bardzo ograniczone możliwości zapewnienia odpowiedniego QoS, a w szczególności odnosi się to do Internetu. Istnieją jednak techniki umożliwiające pokonanie tych trudności. Pierwszą z nich jest sieć, która na niższych warstwach umożliwia zarządzanie QoS. Przykładem może tu być ATM. Drugi sposób to zaawansowane protokoły routingu mające możliwość rezerwowania zasobów lub priorytetowania ruchu. Te usprawnienia mogą polepszyć QoS głównie w sieciach prywatnych, gdzie jest możliwy nadzór nad całością sieci lub chociaż całością połączenia VoIP. Przewiduje się jednak, że w późniejszym okresie również Internet będzie oferował lepsze QoS, zależnie od tego jak szybko nowe technologie, takie jak Resourse Reserwation Protocol over ATM (MPOA) i IPv6 będą dostępne w sieci. Jak widać istnieje kilka możliwości zapewnienia odpowiedniego QoS. Należy jednak pamiętać, że im lepsze QoS, tym większe są związane z nimi koszty. Użytkownicy zwykle są w stanie pogodzić się z niezbyt dobrą jakością połączenia na rzecz mniejszych opłat.


Polityka Prywatnosci |

Jakość obsługi VoIP