telefonia VOIP / definicje_voip

Definicje VoIP

* VoIP – Komunikator Głosowy przy zastosowaniu Protokołu Internetowego (również nazywany

Telefonią IP

Telefonią, internetową, i Cyfrowym Telefonem) – jest przekierowaniem rozmowy głosowej poprzez Internet lub jakąkolwiek sieć na bazie IP.
* SIPSystem Informacji Przestrzennej – jest to protokół opracowany przez IETF MMUSIC Working Group i proponowany standardowo dla inicjowania, modyfikowania i zakończenia interaktywnych telekonferencji przez użytkownika jak i wideo, przesyłania wiadomości, gier online, czy wirtualnej rzeczywistości.
* PSTNpubliczna sieć telefonii przewodowej – jest skoncentrowaną światową publiczną telefonią przewodową podobnie jak Internet i opiera się na bazie Internetowego protokołu IP.
* ISDNZintegrowana Usługowa Sieć Cyfrowa – to typ przewodowego systemu sieci telefonicznej, zaprojektowany w celu umożliwienia (przeciwnie niż w systemach analogowych) transmisji danych i dźwięku, poprzez zwykłą sieć przewodową, a dającą w efekcie lepszą jakość i prędkość, niż w systemach analogowych.
* PBX – Prywatna Centralka (zwana również Prywatną Centralką Firmową) – jest centralką telefoniczną, stanowiąca własność prywatną jej użytkownika, w przeciwieństwie do tych, stanowiących własność usługodawcy telekomunikacyjnego.
* IVR – Stosowana w telefonii, interaktywna usługa głosowa – jest skomputeryzowanym systemem, umożliwiającym typowemu abonentowi telefonicznemu, wybieranie opcji głosowej z menu, a także interfejsu z komputerowego systemu.
* DID – Bezpośrednie Wewnętrzne Wybieranie (zwana również DDI w Europie) jest usługą oferowaną przez telefonicznych operatorów, w celu udostępnienia ich klientom systemu PBX, przez co telefoniczny usługodawca może przydzielać wiele numerów, wszystkim abonentom podłączonym do ich systemu PAX..
* RFC – Dosłownie Prośba o Komentarz (zróżnicowane Prośby o Komentarz) jest jedną z wielu Internetowych dokumentów informacyjnych i standardów, bardzo szeroko później rozpowszechnionych poprzez komercyjne oprogramowanie typu software i freeware, w społeczności Internetowej i Unix.

Polityka Prywatnosci |

Definicje VoIP