telefonia VOIP / sccp

Protokół SCCP


Skinny Client Control Protocol, w skrócie SCCP, to protokół stworzony przez Selsius Corporation. Protokół ten należy do Cisko Systems i wykorzystywany jest w komunikacji użytkownika Skinny z Cisko CallManager.

Protokół ten jest protokołem zamkniętym, tzn. że stosowany jest przez jednego producenta. Komunikacja tego protokołu odbywa się za pomocą portu TCP 2000.

Polityka Prywatnosci |

Protokół SCCP